Webinar: Belöningsbaserad omvårdnads- och hanteringsträning med Eva Bertilsson

Fördjupning i belöningsbaserad omvårdnad!

Denna föreläsning är inspelad i samarbete med Carolina Fransson och OHR+. Föreläsningen hölls som en del i OHR+ utbildningsprogram för belöningsbaserad hästträning, men är relevant för alla djurarter!

I vardagen finns många situationer som kan upplevas stressande och skrämmande för våra djur. Omvårdnadssituationer och veterinärbesök är typiska exempel där individens välbefinnande kan öka väldigt mycket genom förebyggande träning, och samma principer går att tillämpa i otaliga andra situationer​.​ Rätt utförd kan träningen dessutom göras till en rolig och berikande aktivitet för både djur och människa!

Med beteendeanalys som utgångspunkt, och med individens välbefinnande i fokus, är den här föreläsningen tänkt att ge fördjupad kunskap och inspiration till både instruktörer och djurägare som är väl förtrogna med belöningsbaserad träning.

Ur innehållet: A-B-C-perspektivet:
Beteende och miljöfaktorer i fokus
Rädsla, vad är det?
Kul med hantering!
Användbara grundfärdigheter
Systematiskt arbete med “svåra” stimuli
Funktionella belöningar
Startknappsbeteenden och andra strategier där indivien styr processen


För att se webinariet, klicka på texten “Belöningsbaserad omvårdnads- och hanteringsträning” här nedanför!

Belöningsbaserad omvårdnads- och hanteringsträning